Tiến độ Pnr Estella

Tiến độ Pnr Estella

Tiến độ Pnr Estella

Tiến độ Pnr Estella

Tiến độ Pnr Estella
Tiến độ Pnr Estella
Tiến độ Pnr Estella
Tiến độ dự án PNR Estella cập nhật tháng 11/2022

Tiến độ dự án PNR Estella cập nhật tháng 11/2022

Tiến độ dự án luôn là mối quan tầm hàng đầu của quý khách hàng đã đầu tư vào dự án Pnr Estella. Với tinh thần trách nhiệm cao và tính chuyên nghiệp của một nhà phát triển bất động sản có uy tín, Tập đoàn PN Holding và nhà thầu nỗ lực hết mức để tiến độ xây dựng được đảm bảo theo đúng tiến độ.
Chi tiết
Cập nhật tiến độ thi công và hình ảnh thực tế dự án Pnr Estella tháng 03 năm 2022

Cập nhật tiến độ thi công và hình ảnh thực tế dự án Pnr Estella tháng 03 năm 2022

Cập nhật tiến độ thi công và hình ảnh thực tế dự án Pnr Estella tháng 03 năm 2022
Chi tiết
Đơn vị phân phối